Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft

Bli medlem

Som medlem för du

  • två gånger om året tidskriften Militärpostal Tidskrift
  • 10 medlemsmöten per år
  • tillträde till föreningens auktioner
  • chansen att träffa likasinnade
  • full tillgång till våra hemsidor

Medlemsavgiften är: 

250kr för medlemmar i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

300kr för medlemmar i övriga länder.  

Föreningens plusgirokonto är: 27809-3

Bankkonto vid utlandsbetalning:
NORDEA
IBAN SE42 9500 0099 6034 0027 8093
BIC NDEASESS

Medlemsavgiften kan också erläggas med sedlar i valutorna USD och EURO.
(Kontakta Er bank för aktuella valutakurser!)

Medlemsavgiften kan också betalas med PayPal. Kontakta webmaster (sekreteraren) för mera information!

Kassaförvaltare

Kassaförvaltare Lars Höjing


SPECIALERBJUDANDE: Betala in 250 kr till SMPS plusgirokonto 27809-3 och bli medlem i SMPS för hela 2013. I medlemskapet ingår då en bonus bestånde av FYRA Äldre nummer av MPT (värde 240 kronor!).

Erbjudandet gäller till och med 15 december!

Ansökningsblankett

Upp    Startsidan


Rev. H 2011-06-01