Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande

Jan-Ove Brandt
Ripstigen 1
SE-170 74 Solna
Sweden
+46-8-85 48 98

Kassaförvaltare

Lars Höjing
Kråksångsvägen 31
SE-585 65 LINGHEM
Sweden
+46-(0)13-702 98

Sekreterare, Redaktör och Arkivarie

Staffan Karlsson
Kikarvägen 19
SE-175 46 Järfälla
Sweden
+46-8-8-580 124 33

Webmaster

Gunnar Zetterman
Siargatan 15
SE-118 27 Stockholm
(OBS finns inga frimärken i min bostad, ligger i bankfack)

Revisor

Richard Bodin

A meeing in the Postmusem

Bild från ett medlemsmöte på Postmuseum


Kontakter

KONTAKTFORMULÄR för styrelsen och övriga funktionärer.


Expertgrupp

Vår expertgrupp försöker i mån av tid svara på korta mejlfrågor.
KONTAKTA EXPERTGRUPPEN

Richard Bodin

 • Frivilliga i utlandet
 • FN-post
 • Svensk militärpost i utlandet

Jan-Ove Brandt

 • Beredskapen

Staffan Karlsson

 • Censur
 • Krigsfånge- och interneringspost

Lars Lindblad

 • Svarsmärken
 • FN-post

Gunnar Zetterman

 • Marinpostnummerr
 • SFK
 • Katastrofpost

Upp    Startsidan


Rev. G 2011-06-01